Wywiad WLMM i IGAG i PFC Japan Official z Cobrą 2022 (część 2)


We Love Mass Meditation, International Golden Age Group i Prepare for Change Japan Official zorganizowały wywiad z Cobrą, aby przedyskutować różne tematy.
W drugiej części wywiadu Cobra odpowiedział na wiele pytań dotyczących obecnej sytuacji i Planu Wzniesienia.

Oto nagranie wywiadu na naszym kanale YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=gNOdaOa_wLU&t=1s

Specjalne podziękowania dla International Golden Age Group i PFC Japan Official za ich wielkie wsparcie w tym wywiadzie.


Poniżej transkrypcja wywiadu:


Hoshino: Witam wszystkich. Nazywam się Hoshino. Dziś jest 24 października 2022 roku. Po pierwszej części wywiadu w zeszłym miesiącu kontynuujemy nasz wywiad z Cobrą, aby porozmawiać o najnowszej aktualizacji sytuacji, Planie Wzniesienia i o innych tematach. Bez dalszych ceregieli, pozwolę aby Terry-san zadawał pytania.


Część 1: Aktualizacja sytuacji


Terry: To był naprawdę intensywny miesiąc od ostatniego wywiadu miesiąc temu, ale od tego czasu czujemy, że są pewne pozytywne oznaki. Czy mógłbyś nam przekazać informacje o najnowszej sytuacji?


Cobra: Przekażę aktualizację bezpośrednio na blogu gdy nadejdzie czas aby przekazać aktualizację.


Rozumiem. Ale czy masz coś do powiedzenia w tej chwili?


Cobra: Nie.


Terry: Ok. Zrozumiałem. Kolejne pytanie, jak przebiega proces usuwania implantów? Czy jest bliski ukończenia?


Cobra: Jest pewien postęp, ale wciąż jest sporo do zrobienia. Jest więc jeszcze daleki od ukończenia. Proces usuwania implantów jest najtrudniejszą częścią całej operacji i przebiega ładnie, ale potrzeba jeszcze trochę czasu.


Terry: Czy masz jakieś szacunki co do tego jak długo może to potrwać?


Cobra: Jest to tajne.


Terry: Zrozumiałem. Następne pytanie. Co sugeruje śmierć Spidermana w aktualizacji 13 października? Czy to oznacza usunięcie Chimery?


Cobra: Tak. Niektórzy kluczowi członkowie tej grupy Chimery zostali usunięci. Niektóre z tych istot pajęczych zostały w końcu usunięte.


Terry: Czy to znaczy, że to nagranie było czymś związanym z Chimerą?


Cobra: Tak.


Terry: Rozumiem. Świetnie. Dziękuję bardzo. I następne pytanie, czy zgodzisz się, że my jako populacja na powierzchni jesteśmy teraz gotowi na Pierwszy Kontakt?


Cobra: Powiedziałbym, że bardzo mały procent najbardziej przebudzonych gwiezdnych ludzi na planecie jest gotowy na Pierwszy Kontakt. Wszyscy inni nie są gotowi i nigdy nie będą gotowi. To się po prostu stanie i będą zmuszeni stawić czoła rzeczywistości tak jak się rozwija. Zostaną im przedstawione z fakty w miarę ich rozwoju. To jedyna droga. Nie możemy czekać aż wszyscy się obudzą. To niemożliwe. Więc Pierwszy Kontakt nastąpi tak szybko jak tylko będzie fizycznie bezpieczny dla rozpoczęcia operacji, a potem nastąpi. (Rozumiem) Ponieważ masa krytyczna Pracowników Światła zdecydowała i głosowała na Pierwszy Kontakt i to się stanie.


Terry: Rozumiem. Świetnie. Czy to oznacza, że może się to zdarzyć np. w tym roku?


Cobra: Nie mogę tego skomentować, ale powiem jak tylko będzie bezpiecznie, jak tylko ciemne zagrożenia zostaną usunięte, Pierwszy Kontakt nastąpi zgodnie z protokołami wejścia lub projektem Anteny Kontaktu. Wszystko to zostanie omówione i zostanie podjęta najlepsza droga działania w odniesieniu do sytuacji w danym momencie, jak sprawy się rozwiną. Ale tak, Pierwszy Kontakt jest w planach i stanie się tak szybko jak tylko będzie to fizycznie bezpieczne.


Część 2: Plan WzniesieniaTerry: Świetnie. Dziękuję bardzo. Następne pytanie, w książce "Magic Presence" autorstwa Godfré Raya Kinga, jest wspomniane, że urządzenie znane jako "Atomowy Akcelerator" może pobudzić ciało fizyczne do stanu nadprzewodzącego. Czy to urządzenie jest takie samo jak Komora Wzniesienia?


https://www.goodreads.com/book/show/752331.The_Magic_Presence


Cobra: Tak.


Terry: Naprawdę! Czyli Komora Wzniesienia istnieje już fizycznie?


Cobra: Tak, oczywiście. Tak, oczywiście.


Terry: Rozumiem. Czy to oznacza, że możemy jej użyć?


Cobra: Ci, którzy są gotowi na proces Wzniesienia będą mogli jej użyć po Wydarzeniu, gdy będą w stanie świadomości, który pozwala ich ciału fizycznemu i ich świadomości przejść ten proces.


Terry: Rozumiem. Oznacza to, że możemy korzystać z tej komory dopiero po wydarzeniu, a nie przed wydarzeniem.


Cobra: Tak, oczywiście. Tak, oczywiście.


Terry: Rozumiem. Zrozumiałem. Dziękuję. Czy niektórzy członkowie populacji na powierzchni przyłączą się do podziemnej sieci Agarty zamiast przenieść się do Plejad lub osiągnąć Wzniesienie?


Cobra: Ok. Bardzo, bardzo niewielu członków populacji na powierzchni planuje zejść pod ziemię do sieci Agarty. Większość z nich pozostanie na powierzchni, zmierzy się z własnymi lękami, zmierzy się z własnymi problemami psychologicznymi aż do przesunięcia biegunów. Również bardzo mały odsetek ludzi osiągnie Wzniesienie na planecie lub przeniesie się do innych systemów gwiezdnych. Większość ludzkości po prostu przejdzie, powiedziałbym, proces przebudzenia i oczyszczenia.


Terry: Rozumiem. Więc jakie są różnice w tym zakresie? Ludzie, którzy mogą przejść do sieci Agarty i przejść Wniebowstąpienie.


Cobra: Ok. ludzie mogą wznieść się również przechodząc przez sieć Agarty, ale wejście tam musi być bardzo konkretną misją lub bardzo konkretnym celem. Sieć Agarty nie jest otwarta na przyjmowanie populacji na powierzchni z powodu infekcji Archontów, która jest dość ciężka na powierzchni. Tak więc bardzo, bardzo niewielu ludzi jest gotowych lub jest w stanie udać się tam. (Rozumiem). Lub osiągnąć wymagania.


Terry: Rozumiem. Ok. Zrozumiałem. Dziękuję bardzo. Czy związki z duchową rodziną są niezbędne dla naszego procesu Wzniesienia?


Cobra: Nie jest to wymóg Wzniesienia, ale jest to coś co dzieje się naturalnie gdy wibracja częstotliwości wzrasta.


Terry: Rozumiem. Więc to oznacza, że związek z duchową rodziną może być po prostu użyteczny dla procesu Wzniesienia?


Cobra: Tak.


Terry: Świetnie. Kiedy jesteśmy na naszej drodze do Wzniesienia, jak możemy odróżnić prawdziwą relację bratniej duszy / bliźniaczego płomienia od romansowego oszustwa?


Cobra: Kiedy twoje połączenie z wyższym przewodnictwem jest wystarczająco silne, będziesz wiedział, aż do tego czasu nie możesz wiedzieć.


Terry: W porządku. To prawda. Czy Nowa Atlantyda powstanie po globalnym tsunami?


Cobra: Zostanie ustanowiona po przesunięciu biegunów i powiedziałbym, że fragmenty Nowej Atlantydy zostaną ustanowione wcześniej na Wyspach Światła.


Terry: Rozumiem. Jeśli tak, to kto będzie tworzył i formował Nową Atlantydę na Ziemi?


Cobra: Najbardziej przebudzona populacja i inne zaawansowane rasy, które przyjdą tutaj po Pierwszym Kontakcie. To będzie współtworzenie.


Terry: Rozumiem. Po Pierwszym Kontakcie oznacza, że jeszcze przed Wydarzeniem?


Cobra: Nie, po Wydarzeniu.


Terry: Rozumiem. Ok. Zrozumiałem.


Cobra: przed Wydarzeniem będziemy mieli tę samą starą, nudną rzeczywistość, której doświadczamy teraz.


Terry: Rozumiem. Więc to ma sens. Tak więc nadal będzie druga fala i trzecia fala zbiorowego Wzniesienia. Jeśli tak, to czy nastąpi to po Galaktycznym Tsunami?


Cobra: To wszystko jest planowane po przesunięciu biegunów. To po prostu za mało czasu i za mało świadomości na planecie aby coś takiego mogło się wydarzyć wcześniej.


Terry: Rozumiem. Ale po Pierwszym Kontakcie i po Wydarzeniu, na przykład kilka lat później nastąpi tsunami. Wtedy nie byłoby tak dużo wolnego czasu.


Cobra: Nie ma wystarczająco dużo czasu, dokładnie. Jest tylko czas na jedną falę, która może nastąpić potem, w momencie przesunięcia biegunów (Rozumiem) z impulsem elektrycznym.


Terry: Rozumiem. Oznacza to, że prawdopodobnie nie będzie drugiej i trzeciej fali.


Cobra: Powiedziałem po przesunięciu biegunów, tak, ale nie wcześniej.


Część 3: Wyjaśnienie


Terry: Rozumiem. Ok. Zrozumiałem. Dziękuję. Następne pytanie. Międzynarodowa Grupa Złotego Wieku organizuje sesje uzdrawiania online z grupą ochotniczych uzdrowicieli, którzy zostali zainicjowani na poziom drugi promieni Wzniesionych Mistrzów i promieni Gwiazd. I te sesje odbywają się od kilku lat i do tej pory możemy uzyskać ponad 2000 osób miesięcznie. Czy możesz pokrótce opisać korzyści i zalety uzdrawiania promieniami Wzniesionych Mistrzów i promieniami Gwiazd oraz ich cele?


Cobra: Ok. Promienie Wzniesionych Mistrzów kierują energie różnych Wzniesionych Mistrzów lub wzniesionych istot, a promienie Gwiazd kierują energie różnych zaawansowanych systemów gwiezdnych i te energie są bardzo uzdrawiające. I wszyscy ci uzdrowiciele, którzy zostali zainicjowani, są w stanie skierować te energie w grupowych sesjach uzdrawiania, które mogą być dość skuteczne i dość potężne. Jest to bardzo korzystny proces uzdrawiania, który odbywa się co miesiąc.


Terry: Tak. W związku z tym wspomniałeś, że Wzniesieni Mistrzowie nie byli w stanie skontaktować się z ludnością na powierzchni ze względów bezpieczeństwa. Dlaczego więc taka transmisja promieni Wzniesionych Mistrzów do populacji na powierzchni została dopuszczona bez wielkiego ataku?


Cobra: Ponieważ nie jest to bezpośrednie połączenie. Jest to po prostu kanał energii. Nie jest to fizyczna materializacja czy obecność wzniesionej istoty. Jest to po prostu transmisja energii, która nie jest tak potężna i nie tak intensywna i nie tak bezpośrednia jak bezpośrednia fizyczna interwencja Wzniesionych Mistrzów.


Terry: Rozumiem. To ma sens. Dziękuję. Tak wielu Pracowników Światła powiedziało, że uzdrawianie promieniami Wzniesionych Mistrzów poziomu drugiego i promieniami Gwiazd jest bardzo potężne. Czy te promienie pochodzą z nauk szkół tajemnych? Kiedy i w jaki sposób zostałeś wtajemniczony w te promienie?


Cobra: Te nauki pochodzą od Archanioła Metatrona i on jest źródłem wszystkich tych informacji i tego przekazu. To on nadzoruje cały proces.


Terry: Więc mogę powiedzieć, że otrzymałeś inicjację od niego?


Cobra: Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie.


Terry: Ok. Zrozumiałem. Następne pytanie: czy możliwe jest aby uzdrowiciele poziomu drugiego zostali wtajemniczeni w poziom trzeci?


Cobra: Nie ma poziomu trzeciego.


Terry: Rozumiem. To maksimum. Ok. Ok. Jaka jest główna różnica między Białym Płomieniem (Ogniem) a Fioletowym Płomieniem pod względem ich cech energetycznych?


Cobra: Fioletowy Płomień, celem Fioletowego Płomienia jest oczyszczenie i transformacja. Celem Białego Płomienia jest zakotwiczenie czystego Światła jedności.


Terry: W porządku. Czy Archonci zmuszają ludzi do podpisywania więcej negatywnych umów dusz podczas snu? Jeśli tak, to jak możemy temu zapobiec?


Cobra: Zdarza się to bardzo rzadko. Większość umów została podpisana dawno temu i nadszedł czas aby je anulować i unieważnić.


Terry: W porządku. Zrozumiałem. Dziękuję. A kiedy dochodzi do poważnej katastrofy, niektórzy ludzie zawsze mówią, że "Nostradamus to przewidział". Czy jego przepowiednia jest naprawdę wiarygodna? Jeśli tak, to w którym roku jest granica jego przewidywań?


Cobra: Te przewidywania nie są niezwykle wiarygodne. To tylko jedna z możliwych perspektyw na to jak sprawy mogą się potoczyć. Więc nie poświęcałbym temu zbyt wiele uwagi.


Terry: Ok. W porządku. To zrozumiałe. Dziękuję bardzo. To koniec moich pytań. Kolejne pytania zada Patrick. Patrick?


Patrick: Tak. Witaj, Cobra. Teraz moja kolej. Moje pierwsze pytanie brzmi: Ryo Tatsuki jest japońską artystką, która miała kilka wyraźnych proroczych snów. Jej przedrukowana manga "The future I saw" ostrzega, że w 2025 roku nastąpi ogromne tsunami. Czy otrzymała jakieś wskazówki od Sił Światła?


https://www.ebay.com/itm/124869789098


Cobra: Nie powiedziałbym bezpośrednio od Sił Światła, ale miała pewnych duchowych przewodników, którzy dawali jej możliwe wyniki, takie jakie były w tym konkretnym czasie.


Patrick: Dobrze. Ok. Następne, wśród członków Galaktycznej Konfederacji, około 60 do 80% z nich to humanoidy; reszta to nie-humanoidy, a nawet androidy. Czy możliwe jest aby rasy niehumanoidalne i androidy osiągnęły Wzniesienie, a nawet stały się wysoce zaawansowanymi mistrzami?


Cobra: Tak, oczywiście, rasy niehumanoidalne również mogą osiągnąć Wzniesienie. I bardzo rzadko istnieją formy życia ze świadomością w ciałach androidów. Ci mogą osiągnąć Wzniesienie, ale jest to naprawdę rzadkie. To nie jest powszechne.


Patrick: Dobrze. Następne. Dwa lata temu powiedziałeś, że niektórzy dowódcy Konfederacji zostali zmuszeni do uległości przez Drako, ponieważ obawiali się, że ich bliźniacze dusze mogą być torturowane przez Drako. Czy możesz wyjaśnić dlaczego mieli takie obawy? Czy to nadal problem?


Cobra: To nie jest problem. To było coś co działo się naprawdę i byli z tego powodu pod wielkim stresem i wielką presją. Ten problem został w większości rozwiązany.


Patrick: Dobrze. Czy ci dowódcy nie mogli zgłosić swoim przełożonym, że zostali zastraszeni przez Drako, a nawet poświęcić swoich bliskich dla większego dobra?


Cobra: Mogliby zgłosić to przełożonym, ale to nie rozwiązałoby problemu. I oczywiście nigdy nie poświęciliby swoich bliskich.


Patrick: Dobrze. Następne, Galaktyczna Konfederacja powinna mieć wymagane technologie aby wskrzesić swoich członków i uleczyć ich traumę duszy. Więc jeśli tak jest, to czy lepiej byłoby dla tych Plejadian popełnić samobójstwo jak tylko zostali porwani, a następnie dać się wskrzesić w bezpiecznym miejscu?


Cobra: W rzeczywistości wielu z nich opuściło swoje ciała i kiedy byli w stanie uciec również na planie astralnym i być bezpiecznie ewakuowanymi z obszaru, ale niektórzy z nich byli w obszarach, w których nawet jeśli uciekną ze swojego ciała fizycznego, zostaną ponownie schwytani na płaszczyźnie eterycznej lub plazmowej i sprowadzeni z powrotem. Więc to nie była opcja dla nich.


Patrick: Dobrze. Tak więc następne, niektórzy ludzie mogą zadać następujące pytanie, kiedy biorą udział w planie Wyzwolenia "Jeśli Ziemia jest ostatnim miejscem, w którym pozostaje ciemność; ogólnie rzecz biorąc, powinno być więcej za niż przeciw, nawet jeśli Ziemia nie może pomóc, ale zostanie unicestwiona wraz z ciemnymi siłami". Czy możesz wyjaśnić, dlaczego Konfederacja Galaktyczna, a nawet Siły Światła w Grupie Lokalnej są skłonne zainwestować ogromne ilości czasu i wysiłku w wyzwolenie Ziemi?


Cobra: Po prostu gdyby unicestwili planetę wraz z ciemnymi siłami, anomalia nie zostałaby usunięta. I w następnym kosmicznym cyklu ciemność może zostać stworzona ponownie. Więc teraz Siły Światła chcą usunąć i wykorzenić zło na zawsze. To musi być zrobione, musi być całkowicie usunięte, nigdy więcej się nie powtórzy. Więc to jest ostateczna operacja oczyszczenia na zawsze.


Patrick: Rozumiem. Dziękuję. Dobra, następne. Wspomniałeś, że technologia Mjolnir jest technologią dział kwantowych, które emitują silne pola skalarne przez pianę kwantową. Może przekształcić wszystkie chwiejne formy falowe w materię fizyczną. Więc czy możemy zastosować tę pozytywną technologię na czele tego co Mandale Światła mogą zaoferować naszemu procesowi manifestacji i pomóc planetarnemu wyzwoleniu?


Cobra: W rzeczywistości nie ma jeszcze protokołu do indywidualnego użycia technologii Mjolnir, ale Siły Światła rozwijają protokół, którego również Pracownicy Światła będą mogli używać w przyszłości. Więc kiedy to będzie gotowe, kiedy ten protokół zostanie opracowany, opublikuję go na moim blogu.


Patrick: Bardzo ładnie. Ok. Następne. Czy szkoły tajemne zostaną wznowione przed czy po Pierwszym Kontakcie?


Cobra: Mniej więcej w tym samym czasie.


Patrick: Och. Dobrze. Więc następne, jakie są wymagania, które musimy spełnić aby zostać inicjowanym do szkoły tajemnej?


Cobra: Tęsknota do zjednoczenia się ze swoim Wyższym Ja, poświęcenie dla swojego duchowego wzrostu, a zwłaszcza szczerość, (OK), a także pewien stopień zdrowego rozsądku, oczywiście, którego dość brakuje na powierzchni planety w tej chwili.


Patrick: Dobrze. Więc następne. Mówi się, że magia to tylko nauka, której ludzkość jeszcze nie rozumie. Więc jeśli populacja na powierzchni będzie miała dostęp do bardzo zaawansowanych technologii po pierwszym kontakcie. Czy jest to nadal konieczne aby ludzie studiowali wiedzę okultystyczną w szkołach tajemnych?


Cobra: Dla tych, którzy czują się prowadzeni, Tak, oczywiście. Czemu nie.


Patrick: < śmiech> ok. Super. Dobra, następne. Qigong według definicji Taoistów jest również znane jako wewnętrzna alchemia. Czy Wzniesienie jest ostatecznym celem zarówno wschodniej jak i zachodniej alchemii?


Cobra: Tak.


Patrick: Dobra, następne. Indywidualnym celem Taoistów jest przekształcenie człowieka w nieśmiertelną istotę znaną jako Xian. Czy stanie się Xian to to samo co Wniebowstąpienie?


Cobra: Powiedziałbym, że z grubsza jest to to samo, ale technicznie rzecz biorąc, Xian lub nieśmiertelny etap jest tym samym etapem co inicjacja Arhata w zachodnich pojęciach. Tak więc jest to, powiedziałbym, bardzo zaawansowany etap w kierunku Wzniesienia.


Patrick: Dobrze. Ale to jeszcze nie Wzniesienie. Prawda?


Cobra: Powiedziałbym, że jest to bardzo zaawansowany etap w kierunku Wzniesienia.


Patrick: Dobrze. Ok. Następne. Tajemnica Złotego Kwiatu to rzekomo przewodnik po nieśmiertelności napisany przez Lü Dongbina. Czy Błękitny Smok zna i poleca tę książkę?


Cobra: Musisz zapytać o to Niebieskiego Smoka.


Patrick: Dobrze. następne. Literatura taoistyczna ma wiele zapisów o wschodnich bogach, Boginiach i Nieśmiertelnych. Czy większość tych istot żyje we wschodniej sieci Agarty?


Cobra: Większość tych istot już się wzniosła i opuściła planetę, a niektóre z nich zdecydowanie żyją we wschodniej sieci Agarty.


Patrick: Dobrze. Następne. Czy wyjdą oni na powierzchnię po Wydarzeniu aby oświecić populację na powierzchni, zwłaszcza ludzi mieszkających w Chinach i Tajwanie?


Cobra: W pewnym momencie, tak, planują wyjść na powierzchnię gdy warunki będą odpowiednie, a ci, którzy są Wzniesieni będą manifestować się w swoich ciałach świetlistych, a także oświecać populację na powierzchni gdy nadejdzie odpowiedni czas.


Patrick: Bardzo dobrze. Więc następne, wiemy, że istnieją linie energetyczne (ley lines) i wiry Bogini. Więc czy możesz rozwinąć linie energetyczne i wiry Smoka, zwłaszcza ich powstawanie i cele?


Cobra: Linie energetyczne i wiry Smoka ucieleśniają zasadę Boskiej Męskości, a informacje o nich nie są jeszcze ujawniane ludności na powierzchni, ponieważ sytuacja nie jest jeszcze gotowa.


Patrick: Dobrze. Czy więc linia energetyczne Smoka jest taka sama jak "Żyła Smoka" w Feng Shui?


Cobra: Tak, jest bardzo podobna.


Patrick: Bardzo dobrze. Następne. Pod względem procentowym, ile aktywnych linii energetycznych i wirów Smoka jest na całym świecie?


Cobra: Większość z nich nie jest jeszcze aktywowana. Są w stanie uśpienia właśnie z tego powodu, o którym mówiłem wcześniej. Czas nie jest właściwy, jeszcze nie jest właściwy.


Patrick: Dobrze. Więc jak możemy pomóc w aktywacji linii energetycznych i wirów Smoka?


Cobra: Kiedy nadejdzie właściwy czas, udzielona zostanie pomoc i wytyczne.


Patrick: Dobrze. Oto moje ostatnie pytanie. Czy możesz przedstawić naszym widzom kilka ważnych linii energetycznych i wirów Smoka?


Cobra: Nie mogę tego zrobić, ponieważ to jeszcze nie czas. Jedyne co mogę powiedzieć, to to, że większość kluczowych linii energetycznych Smoka, zwłaszcza w Chinach kontynentalnych, jest połączona z głównymi pasmami górskimi w Chinach.


Patrick: Dobrze. Więc...


Cobra: To tyle co mogę powiedzieć w tej chwili.


Patrick: Dobrze. Dziękuję bardzo. Teraz zamienię gospodarza na Jedi.


Jedi: Dobra. Następne to, czy możemy użyć tych punktów energetycznych aby połączyć się z Wielkim Wozem powyżej lub siecią Agarty pod powierzchnią Ziemi?


Cobra: Tak, jeśli wiesz jak to zrobić.


Jedi: Czy masz jakieś sugestie aby to zrobić?


Cobra: Jeszcze nie. Powiedziałem tak jak powiedziałem wcześniej, to jeszcze nie czas. Ta sytuacja musi być na to przygotowana.


Jedi: Dobra, Rozumiem. Następne, czy czujące istoty istniały od pierwszego kosmicznego cyklu? Jeśli nie, to kiedy Źródło stworzyło pierwszą czującą istotę?


Cobra: Ok. Czujące istoty istniały od pierwszego kosmicznego cyklu, ale te pierwsze istoty były, powiedziałbym w pewien sposób, bardzo zaawansowane, ale z drugiej strony, bardzo niedoświadczone. I to właśnie wtedy rozpoczął się cały proces.


Jedi: Dobra. I następne, czy Źródło stworzyło czujące istoty na najwyższym poziomie i pozwoliło im stopniowo opadać się do planu fizycznego?


Cobra: Dokładnie.


Jedi: Dobrze. Czy na Trytonie istnieją bazy Galaktycznej Konfederacji?


Cobra: Tak.

Następny. Czy rodzime frakcje Reptylian na Ziemi podpisały jakikolwiek traktat z ziemskim sojuszem ludzi i / lub podziemnymi frakcjami Agarty?


Cobra: Były pewne traktaty, ale nie były one powszechnie przestrzegane. I te traktaty zostały podpisane z niektórymi frakcjami, a nie przez inne frakcje. Nie trzymali się, traktaty te nie miały żadnego realnego praktycznego znaczenia.


Jedi: Następne. Czy istnieją jakieś pozytywne, rodzime frakcje Reptylian popierające planetarne wyzwolenie?


Cobra: Są, ale jest ich bardzo niewiele.


Jedi: Następne. Ponieważ większość części świata znosi zakaz podróżowania, jest teraz łatwiej grupom Siostrzeństwa Róży organizować cotygodniowe fizyczne spotkania. Co mogą [te] grupy zrobić lub zawiązać w celu zakotwiczenia energii Bogini?


Cobra: Najważniejsze jest aby grupy naprawdę zaczęły się spotykać fizycznie, co jest teraz możliwe prawie wszędzie. A potem przeprowadzić kilka głównych medytacji, które opublikowaliśmy wiele razy, aby zakotwiczyć energię Bogini. A potem wszystko co mogą zrobić aby zakotwiczyć energię Bogini za pomocą własnego przewodnictwa.


Jedi: Rozumiem. Następne, niektórzy ludzie mieli trudności z pozyskaniem wystarczającej liczby członków do stworzenia własnych grup Siostrzeństwa Róży. Czy masz jakieś rady na temat tego jak ludzie mogą podnieść świadomość Bogini w swoich lokalnych obszarach?


Cobra: Mogą zacząć publikować artykuły o energii Bogini w swojej lokalnej społeczności, w obszarach, które są na to najbardziej otwarte. Mogą utworzyć grupę na Facebooku. Mogą opublikować artykuł w lokalnym magazynie duchowym. Mogą stworzyć wideo. Nadszedł więc czas aby ci, którzy mogą, zaczęli podnosić tę częstotliwość w swoich lokalnych obszarach, a to przyciągnie członków, którzy są gotowi na taką grupę.


Jedi: Ok. Dobre pomysły. Następne, wiele osób utworzyło grupy online na Zoom na spotkania i medytacje grupowe. Czy zgodzisz się, że jest to dobry sposób na zakotwiczenie Światła i energii Bogini?


Cobra: To jest lepsze niż nic, ale fizyczne spotkania są o wiele potężniejsze i o wiele ważniejsze.


Jedi: Dobra. Rozumiem. Następne, przed ewakuacją, czy ludzie otrzymają wystarczająco dużo czasu i informacji zanim Siły Światła dokonają tego?


Cobra: Tak, oczywiście. Po Wydarzeniu ludzie zaczną rozumieć jaka jest sytuacja planetarna i jaki jest ogólny plan, i będą mieli trochę czasu na przetworzenie tych informacji, i większość ludzi będzie w stanie przetworzyć te informacje. Jeśli ludzie przeżyli kwarantanny, mogą przetrwać wszystko inne.


Jedi: Dobrze. W jaki sposób ludzie będą otrzymywać informacje?


Cobra: Jak powiedziałem, większość ludzi będzie w stanie przetworzyć to dość łatwo. To znaczy, niektórzy ludzie będą mieli z tym problem, ale proces musi być kontynuowany. Nie możemy czekać aż ktoś inny będzie gotowy, ponieważ cały proces trwa już zbyt długo.


Część 4: Plany na przyszłość


Jedi: Dobra. Ok. Kolejna część dotyczy planów na przyszłość. Czy jest jakaś większa aktywacja medytacja od końca tego roku do następnej wiosny?


Cobra: Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie.


Jedi: Dobra, Rozumiem. Czy obecnie istnieje możliwość realizacji opcji Delta?


Cobra: Jest to bardzo mało prawdopodobne.


Jedi: Następne. Kiedy stan wojenny zostanie ogłoszony na całym świecie w czasie Wydarzenia, czy kontrola ruchu, godzina policyjna i blokady będą miały miejsce na całym świecie?


Cobra: Tak.


Jedi: Dobra. Jeśli Wydarzenie ma miejsce i w mojej okolicy jest kontrola ruchu, co powinienem zrobić jeśli jestem w samochodzie lub w transporcie publicznym?


Cobra: Ok. Najlepszym rozwiązaniem jest, jeśli możesz, powrót do domu. Jeśli nie możesz, możesz zostać w pojeździe lub znaleźć zakwaterowanie w pobliżu. Otrzymasz wskazówki od lokalnych władz. Lokalne władze będą otrzymywać wskazówki jak postępować z całą operacją, praktycznie co robić w tym konkretnym momencie, w tym konkretnym miejscu. Będziesz wiedział co robić w tym momencie.


Jedi: Dobra. Jeśli Wydarzenie ma miejsce gdy jestem na statku lub [w] samolocie, czy mój statek lub samolot dotrze do celu jak zwykle?


Cobra: Najprawdopodobniej nie, prawdopodobnie nastąpi awaryjne lądowanie [na] najbliższym lotnisku lub porcie. Więc większość ruchu, ruch lotniczy będzie uziemiony w momencie Wydarzenia. Tak więc samoloty wylądują w najkrótszym czasie bezpiecznie na najbliższym lotnisku, gdziekolwiek się znajdują.


Jedi: Dobra, rozumiem. Następne, w jaki sposób Siły Światła zabezpieczą globalną żywność i zapasy medyczne podczas stanu wojennego?


Cobra: Jest to bardzo podobne do tego co wydarzyło się podczas kwarantanny.


Jedi: Dobra. Rozumiem. Wspomniałeś, że oficjalny Pierwszy Kontakt odbędzie się w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych rok po Wydarzeniu. Czy ten harmonogram zostanie skrócony do mniej niż roku, jeśli Siły Światła rozważą obecny proces wyzwolenia?


Cobra: Tak, najprawdopodobniej będzie to znacznie mniej niż rok, ponieważ wszystko jest przyspieszane. Więc kiedy rzeczy zaczną się dziać, będą dziać się bardzo szybko i bardzo intensywnie.


Jedi: Wow. To naprawdę dobra wiadomość. Dobra, następne. Po Pierwszym Kontakcie, wielu Wzniesionych Mistrzów będzie pouczać ludność na powierzchni swoimi namacalnymi hologramowymi ciałami. Mamy listę najsłynniejszych Wzniesionych Mistrzów i chcielibyśmy cię zapytać, czy będziemy mogli zobaczyć ich twarzą w twarz w przyszłości.


Jezus Chrystus

Matka Maria

Mohamet

Budda

Guanyin

Laozi

Król Artur

St. Germain

Kutumi

Bogini Izis

Ashtar Sheran

El Morya


Cobra: Tak. Wszystkich z nich, wszyscy z twojej listy najprawdopodobniej będą w stanie pokazać się gdy nadejdzie czas tuż po Pierwszym Kontakcie.


Jedi: Dobra. Powiem to imię. Ok. (Ok.) Jezus Chrystus. Tak?


Cobra: Nie będę udzielał indywidualnych komentarzy. Możesz przeczytać listę, ale powiedziałbym, że większość z tych istot będzie w stanie się pokazać i będzie miała plan aby pokazać się ludności na powierzchni kiedy nadejdzie odpowiedni czas.


Jedi: Dobra. To bardzo dobra wiadomość dla wielu ludzi. Ok. I nadal mam pytanie. Czy masz jakieś plany na przyszłoroczną konferencję?


Cobra: Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie.


Zakończenie


Jedi: Dobra. Rozumiem. W porządku. Nie mamy pytań. Na koniec tego wywiadu, czy jest coś co chciałbyś powiedzieć naszej publiczności?


Cobra: Tak. właściwie wszyscy wiemy, że ten proces trwa zbyt długo i posunął się za daleko. A powodem tego jest po prostu zbyt wiele ciemności i potrzeba czasu aby przetworzyć całą tę ciemność. Kluczem jest utrzymanie Światła, zakotwiczanie Światła, nigdy się nie poddawanie i używanie zdrowego rozsądku.


Jedi: Dobra. Dziękujemy za wprowadzenie poprawki. Jeszcze raz dziękuję. Kochamy cię.


Cobra: Dziękuję. Dziękuję bardzo za to zaproszenie i zwycięstwo Światła!


Jedi: I zwycięstwo Światła! Dziękuję. Cześć.


Cobra: Dziękuję. Cześć.Komentarze