Pilna medytacja o pokój między Rosją a Litwą co 4 godziny


Kaliningrad jest eksklawą Federacji Rosyjskiej znajdującą między Litwą a Polską. 

https://www.britannica.com/place/Kaliningrad

Od ponad 30 lat istnieje porozumienie między Rosją a Litwą, że Obwód Kaliningradzki będzie zaopatrywany rosyjską koleją przez wąski pas ziemi zwany Przesmykiem Suwalskim, który biegnie od Rosji, wzdłuż południowo-wschodniej granicy Litwy.  Umowa przewidywała, że pociągi będą pozostawione same sobie i będą stanowić swego rodzaju tunel zaopatrzeniowy dla Rosjan mieszkających w Kaliningradzie.

Jednak w sobotę 18 czerwca, Litewski Narodowy przewoźnik kolejowy zakazał przepływu towarów między regionem a resztą Rosji, powołując się na wytyczne Komisji Europejskiej. Ograniczenia wpłynęły również na ruch drogowy do eksklawy.

Oznacza to, że praktycznie żaden tranzyt nie może odbyć się między Rosją a jej najdalej wysuniętym na zachód obwodem.  

Istnieją doniesienia i filmy pokazujące paniczne zakupy przez Rosjan mieszkających w Kaliningradzie.

https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/panic-buying-in-kaliningrad-as-lithuania-sanctions-russian-railroad

W środę 22 czerwca, Litwa jest gotowa rozszerzyć listę towarów objętych zakazem tranzytu do rosyjskiej Kaliningradzkiej eksklawy, jeśli Unia Europejska wprowadzi nowe sankcje wobec Moskwy.

https://theeventhub2015.blogspot.com/2022/06/rt-2022-06-22-lithuania-ready-to-expand-kaliningrad-blockade-president.html


Rosja zażądała od Litwy, że jeśli nie zostanie przywrócony nieograniczony przejazd kolejowy do rosyjskiego obwodu kaliningradzkiego, natychmiast "Rosja podejmie działania" przeciwko Litwie.

https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/lithuania-warned-in-writing

Wygląda na to, że Litwa próbuje zmusić Rosję do ataku militarnego w związku z nowym embargiem. Chcą aby tak się stało, ponieważ Litwa jest członkiem NATO, a gdy dojdzie do ataku, Litwa powoła się na Artykuł 5 traktatu NATO, zbiorową samoobronę.   

Oznaczałoby to, że wszystkie kraje NATO będą w stanie wojny z Rosją. Spowodowałoby to poważny konflikt w Europie i USA.

Dlatego sugerujemy wszystkim, którzy czują się prowadzeni aby wykonywali medytację dla pokoju między Rosją a Litwą tak często jak to możliwe lub co 4 godziny w następujących porach:


0:30 UTC/2:30 w Polsce

04:30 UTC/6:30 w Polsce

08:30 UTC/10:30 w Polsce

12:30 UTC/14:30 w Polsce

16:30 UTC/18:30 w Polsce

20:30 UTC/22:30 w Polsce


Zauważcie, że ta medytacja tymczasowo zastępuje medytację o pokój między Rosją, Ukrainą i NATO, dopóki sytuacja między Rosją a Litwą nie ulegnie deeskalacji. 

Możecie również wykonywać tę medytację w swoim czasie, tak często jak czujecie się prowadzeni. 

Oto link do wydarzenia na Facebooku dla tej medytacji: 

https://www.facebook.com/events/1474076336386420


Instrukcje dla tej medytacji: (sugerowany czas dla tej medytacji to 15 minut)


1. Użyj swojej własnej techniki aby wprowadzić się w zrelaksowany stan świadomości.

2. Ustanów intencję przyniesienia pokoju i uzdrowienia do sytuacji między Rosją i Litwą.

3. Przywołaj Fioletowy Płomień z jego pierwotnego źródła aby umieścił wokół ciebie krąg ochronny podczas i po medytacji. Poproś go aby przemienił wszystko co nie służy Światłu.4. Wizualizuj słup różowego Światła emanujący z Galaktycznego Centralnego Słońca, a następnie schodzący w dół przez twoje ciało, głęboko do centrum Ziemi.

5. Wizualizuj to Światło płynące przez twoje serce, a następnie przez twoje ręce bezpośrednio do wszystkich zaangażowanych w sytuacje między Rosją i Litwą, harmonizując wszystkich i przynosząc pokój. Niech to różowe Światło płynie dalej, uzdrawiając wszystkie inne konflikty na całym świecie.

6. Następnie poproś  obecność Bogini (Boską Kobiecość) aby skierowała energie pokoju i harmonii do wszystkich nierozwiązanych sytuacji między Rosją i Litwą, i do wszystkich zaangażowanych w te sytuacje. Niech te energie płyną dalej i uzdrowią wszystkie inne konflikty na całym świecie. Pozwól aby te energie nadal przepływały przez twoje serce, a następnie przez twoje ręce do tych sytuacji przez kilka minut.


Prosimy o uwzględnienie tej sytuacji w codziennej Medytacji Sytuacji Nadzwyczajnych o godzinie 14:00 UTC. Wizualizujcie sytuację między Rosją a Litwą rozwiązaną pokojowo i jak najszybciej jak to możliwe .

https://www.welovemassmeditation.com/2018/02/breakthrough-meditation-at-2-pm-utc-and.html


Bogini chce pokoju i pokój będzie!Komentarze